5 Wymiar Kobiecości w Nowym Zapisie w Rdzeniu – Moc Świadomości Ciała…

5 Wymiar Kobiecości w Nowym Zapisie w Rdzeniu – Nowe i Wspierające Moje Przekonania – Moc Świadomości Ciała – w czuciu, zaufaniu z zasobami i talentami – Lekko. Warsztat Autorski w Polu Morfogenetycznym – Energia Aktywna w ustawieniu …