‘Aho mitakuye oyasin’

Wszystkie moje relacje

Aktywny kobiecy krąg relacji ‘Aho mitakuye oyasin’ Obecność, bliskość, relacje. Taniec, oddech, dotyk.

Obserwuję, jak warsztaty przejawiają się w różnych odsłonach – niektórych prowadząc do przyjemnych doświadczeń, innych do głębokich transformacji. Ten warsztat to efekt moich własnych doświadczeń i procesów oraz życiowych zmian. Powstał na bazie tańca intuicyjnego, medytacji obecności, pracy z oddechem, świadomym dotykiem, pracy z energią bezwarunkowej miłości i jedności. Jest zaproszeniem do nawiązania kontaktu z własnym ciałem, emocjami, granicami, potrzebami, do świadomego, pełnego szacunku wchodzenia w kontakt ze sobą i sobą nawzajem.

Te warsztaty są o tym, co tak mocno zostało zachwiane w ostatnim czasie. Zaufanie, wsparcie, akceptacja, bliskość, bycie ze sobą nawzajem w przestrzeni serca. Otulanie lęku, wychodzenie do siebie i świata, do siebie i drugiego człowieka z życzliwością i miłością. Zanurzając się w ruch, muzykę, taniec, dotyk, oddech, medytację i twórczą ekspresję, pozwalamy sobie na swobodne i spontaniczne przejawianie i wyrażanie się. Pogłębiając czucie swojego ciała, kontaktujemy się z emocjami, wchodzimy w przestrzeń własnego serca i relacje z innymi. Poprzez przełączenie się z myślenia na odczuwanie i integrowanie obu tych jakości. Wchodząc w niezwykłą moc połączenia ciała, umysłu i serca – podążania za mądrością ich wszystkich w jedności.

Zapraszam Cię do swobodnego doświadczania i przejawiania się. Do zanurzenia się w czucie i połączenie. Do spotkania ze sobą i z innymi uczestnikami warsztatu. Do prawdziwego spotkania siebie w drugim człowieku i spotkanie drugiego człowieka w sobie. Do współ-bycia. W sobie i ze sobą nawzajem. Do coraz głębszego pojmowania i odkrywania siebie w pełni. Do zatrzymania się w Tu i Teraz. Do stawania we własnej prawdzie i gotowości do jej kwestionowania. Do odwagi i zaufania. Do czucia i podążania. Do BYCIA. Do ciągłej transformacji.