Autentyczny głos

Powrót do pewności siebie

Głos to nasz wyraz, to nasz oddech połączony z dźwiękiem. Praca z głosem to poznawanie swojego oddechu, swojego centrum, swojego ciała. A przez to poznawanie naszego unikalnego wyrazu, naszej unikalnej wibracji. Poznawanie tej złożoności i unikalności siebie w ciele, przekłada się na świadomość siebie i pewność siebie w każdym innym aspekcie bycia.

Zaczniemy od oddechu, od znalezienia centrum, od poczucia najważniejszej siły, dzięki której możemy śpiewać – od oddechu. Dźwięk nie istnieje bez oddechu, głos nie istnieje bez oddechu. Poczujemy pewność w naszym oddechu, w naszym centrum. I z tego miejsca wydamy dźwięki i poczujemy, jak dziś chcemy śpiewać. Jak chce wybrzmieć nasz naturalny głos. Po doświadczeniu samych siebie nauczymy się pieśni w wielogłosie.

Śpiew w grupie, w wielu głosach pozwala na doświadczenie podwójnej magii:

* ♥ magii naszego dźwięku w śpiewie i miejsc, których śpiew pozwala dotknąć – emocji i odczuć w ciele, które uruchamiają się dzięki uruchomieniu instrumentu, którym jesteśmy

* ♥ magii śpiewu w grupie, gdzie każde JA jest potrzebne i ważne. JA bez którego MY nie mogłoby wybrzmieć.

Przyjdź na warsztat jeśli

– chcesz poczuć ciszę wewnątrz

– chcesz usłyszeć się na zewnątrz

– chcesz doświadczyć radości, która płynie ze śpiewania z innymi

– jesteś ciekawa połączenia głosów

– chcesz być diwą i pośpiewać 😉