Bodynamic

Człowiek jest skomplikowaną istotą. Ciało, energia, umysł – nieustannie przeplatają się w każdym aspekcie naszego istnienia.
Już od łona matki kształtujemy się na bazie kontaktu ze światem realnym/namacalnym i tym trudniejszym do objęcia umysłem. Emocji sukcesów porażek, lęków naszych i innych…
Zapraszam Cię na spotkanie i podróż przez pierwsze etapy kształtowania się naszych strategii przetrwania, umiejętności i budowania zasobności do niezależnego istnienia w świecie w zależności od otrzymywanego kontaktu. 
Krótkie zapoznanie z filozofią metody Bodynamic – psychoterapeutycznej metody ukierunkowanej na pracę z klientem przez ciało. To co mnie osobiście urzekło w tej metodzie to jej kompleksowość oraz możliwość pracy z drugą osobą rozpoczynając od objawów psychosomatycznych – mięśniowych, by wkraczać w świat umysłu wypracowanych mechanizmów i obrazu świata. 

Zapraszam na spotkanie z Bodynamic oraz krótką podróżą od łona matki do okresu 12 roku życia.

Bodynamic powstało w Holandii i swe korzenie ma w psychoterapii relaksacyjnej. Dzięki zaangażowaniu wielu terapeutów oraz pracy fantastycznie kompleksowo rozbudowano system łączący w sobie rozwój psychologiczny oraz motoryczny człowieka przypisując do nich kompetencje
przydatne i niezbędne nam do funkcjonowania w otaczającym nas środowisku, społeczności.  Podstawa, w tym założeniem, jest kształtowanie się człowieka na bazie indywidualnych wyborów
pozostawania w kontakcie z otoczeniem oraz godności własnej.
Metoda na bazie, której wyrosły inne nurty takie jak Somatic Experiancing.