Głowa, ramiona, kolana, pięty… Kolana, pięty…

Metoda CANTIENICA® w praktyce

Metoda CANTIENICA® – CIAŁO W EWOLUCJI ma holistyczne podejście do pracy z ciałem. Uczy świadomej pracy mięśniami głębokimi, ich sprzężeniem i aktywizacją jednej z najważniejszych grup mięśniowych jaką są mięśnie dna miednicy.