WARSZTATY

niedziela 08.15 – 09.30 –  Poranna wioska emocji i potrzeb – 4 kroki w nurcie NVC  (Więcej…)

 

Gosia Darmas

Jestem coacherką i trenerką komunikacji opartej na empatii. Ważne jest dla mnie Bycie i Podążanie za tym, co żywe. W swojej ścieżce czerpię z narzędzi i założeń Porozumienia bez Przemocy Marshala Rosenberga, a także z doświadczenia udziału w licznych warsztatach, w czasie których przyglądałam się sobie i sięgałam po wiedzę od innych przewodników. Bliska jest mi praca z ciałem, odczytywanie sygnałów z ciała, mówiących o drzemiących w nim emocjach, które prowadzą do odkrywania stojących za nimi potrzeb.

Prowadzę warsztaty i sesje indywidualne, w czasie których towarzyszę w spotkaniu ze sobą; w zmianie, której ktoś chce dokonać; w podążaniu do celu, który się wyznacza. Przede wszystkim w byciu – na tu i teraz – z potrzebami, które są żywe. Moimi mentorkami są przede wszystkim Sarah Peyton, twórczyni narzędzia Resonant Healing oraz Brene Brown. Od Sarah uczę się, że to, czego doświadczamy, jest Ważne i MA znaczenie. Obdarzenie siebie czułością, życzliwością, współczuciem i miłością jest możliwe i może uzdrowić. Każda część naszego istnienia jest wartościowa. Brene wspiera mnie takimi cytatami, jak: “Droga do odwagi wiedzie przez zmaganie się z wrażliwością. Przytul tę niewygodę”. Z serca zapraszam na spotkanie i wspólne doświadczenie.