Janka Jankiewicz

Tantra, kobiecość, seksualność

Facylitatorka warsztatów na ścieżce Ucieleśnienia, spotkania z duchem, sek#ualnością, energią i świadomością. Prowadzi warsztaty, trzyma kręgi, daje sesje indywidualnej pracy z ciałem i uzdrawianiem #ek#ualności. Mówi językiem s##sualnego szamanizmu, t@ntry, somatycznej pracy z ciałem, świadomych relacji, pracy z oddechem, głębokiej kobiecości i mądrości łona, zaufania Ciemności jako medycyna i powrót do domu. Współpracowała z takimi nauczycielami jak: Prem Santoshi, Freya Wolna, Svarup & Premartha, Elaine Young, John Hawken. Uczy się w International School of Temple Arts, Szkole Cichych Ustawień Gerharda Walpera oraz na stażu u Janine Ma-Ree 2022 Red Earth Womb Apprenticeship. Ukończyła Facilitator Yearly Training Course Art of Love School of Shachar Caspi. Certyfikowana absolwentka w Międzynarodowej Szkole Johna Hawkena „Path of Transformation” w zakresie masażu t#ntrycznego. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz #eksuologii Praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kocha Naturę, Kreatywność, Relacje, Muzykę i spełnia się jako Matka nastolatka.

Facebook.com/jankajankiewicz