WARSZTATY

niedziela  09.45 – 11.15 –  Zaufanie Ciało Głos

(Więcej…)

 

Katarzyna Juchimiuk

Głos, ruch, emocje

Pasjonuje mnie człowiek i to, jak i jakie tworzy relacje z sobą samym i otoczeniem- naturą, miastem i wspólnotą. Bliska jest mi praca z ciałem i głosem, emocjami, umysłem i uważnością. Jestem pedagożką, wokalistką, masuję w tradycji Lomi Lomi Nui, piszę poezję i teksty utworów muzycznych, tańczę i eksploruję ruch w różnych formach. Praktykuję radykalną szczerość i radykalną empatię, wciąż szukam dróg do siebie samej i towarzyszę innym w poznawaniu siebie i własnych możliwości m.in. poprzez działania z ruchem, głosem, przestrzenią i interakcje z grupą. Inspirują mnie przyjaciele, przechodnie, twórcy, naukowcy, działacze społeczni i mistycy.