Moving me, moving you – contact improvisation

Podczas warsztatu będziemy pracować zarówno z techniką ruchu – skupiając się na zrozumieniu mechaniki ciała w improwizacji kontaktowej, oraz poszerzając naszą świadomość i wyobraźnię. W ramach konkretnych ćwiczeń badamy narzędzia improwizacji kontaktowej, takie jak oddawanie i przyjmowanie ciężaru, podążanie za punktem kontaktu, współdzielenie centrum.
Doświadczymy bycia razem, jednocześnie zachowując swoją autonomię, tak aby czerpać przyjemność z ruchu, tańca i swojej cielesności, niezależnie od tego jaka ona jest. Warsztat zakończymy tanecznym dżemem z muzyką na żywo.