PORUSZENIA

Praktyka świadomego tańca i regulacji emocji

CZYM SĄ PORUSZENIA?

PORUSZENIA to ucieleśniony proces regulacji emocji. Celem praktyki jest działanie, które posłuży przywróceniu homeostazy (zachowaniu równowagi naszego wewnętrznego środowiska, w odniesieniu do warunków zewnętrznych) w naszym organizmie oraz odreagowaniu stresu. Regulacja emocji oznacza takie zarządzanie swoimi doświadczeniami emocjonalnymi, które sprawia, że emocje nam służą. Dostarczają nam ważnych informacji, mówią o potrzebach, prowadzą do poczucia pełni życia oraz bycia autentycznym i w prawdzie ze sobą. PORUSZENIA to ustrukturalizowany proces przeżycia katharsis (z gr. oczyszczenie) emocjonalnego czyli PORUSZENIA, nawiązujący do starożytnych tańców wykonywanych przez rdzenne kultury. Sposoby tamtejszych praktyk wpisują się w koncept uzdrawiania tańcem.

W JAKI SPOSÓB REGULUJEMY EMOCJE?

Czerpiemy głównie z dwóch bardzo starych i potężnych narzędzi zmiany czyli tańca i muzyki. W PORUSZENIAch sposób poruszania się odbywa się w trzech następujących po sobie formach:

1. SPONTANICZNEJ – to prowadzona improwizacja w tańcu, podczas której poznasz narzędzia oddechowe, ruchowe i taneczne służące budowaniu bezpiecznej relacji ze sobą w przestrzeni z innymi. W tej części spotkasz się z pogłębieniem oddechu, relaksem i uważnością na ciało. W tańcu doświadczysz różnych jakości ruchowych, które opisują sposoby w jakich możemy się poruszać. Tutaj doświadczysz głównie korekcyjno-rehabilitacyjnej funkcji tańca związanej z poszerzaniem świadomości własnego ciała.

2. W STRUKTURZE – w tej części nauczysz się tańca w kręgu – choreografii, czyli świadomego intencyjnego ruchu. Spotkasz się z intencją, czyli poruszenia, które jest w Tobie żywe. Może to być myśl, emocja, jakaś część w Tobie, która potrzebuje uważnego przyjrzenia się i zaopiekowania. Będzie również przestrzeń na mój taniec w Twojej intencji. Tutaj doświadczysz głównie społeczno-integracyjnej funkcji tańca związanej z rozrywką i wchodzeniem w relacje z drugim człowiekiem.

3. INTUICYJNO-TRANSOWEJ – w tej części czerpiesz z pozyskanych narzędzi w dwóch poprzednich częściach. To tutaj doświadczysz głównie katarktyczno-terapeutycznej funkcji tańca związanej z przeżyciem emocjonalnego katharsis czyli oczyszczenia – naturalnego zjawiska i jednej z najbardziej pierwotnych funkcji tańca jako sztuki.

4. SPONTANICZNEJ – po części intuicyjno-transowej wracamy do pierwszej spontanicznej formy poruszania się, która ma na celu integrację całego doświadczenia, wyciszenie i odpoczynek. PORUSZENIA to powrót do takich jakości w tańcu jak rytualność, dyscyplina, porządek, harmonia, struktura, synchronia, ekspresja, rytm, witalizacja, integracja, poczucie wspólnoty, które wpływają na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie, są czynnikami leczącymi w tańcu oraz dają punkt wyjścia do dalszej pracy.