Poznaj swojego Dżina i manifestuj rzeczy z lekkością

UWAGA: Biorąc udział w niniejszym warsztacie będziesz potrzebowała telefonu z internetem, by obliczyć online i pobrać na telefon specjalną kartę zapisu energii według swoje daty urodzenia. Możesz zrobić to już dziś wchodząc na link https://www.masterpaola.com/calc-qimen/ i wpisując imię, datę i godzinę urodzenia 😍.
Na warsztatach “Poznaj swojego Dżina” zapoznam Cię z częścią metafizyki chińskiej zwanej Qi Men Dun Jia. QiMen był używany przez starożytnych cesarzy do planowania działań wojennych i umieszczeniu wojsk „we właściwym miejscu i we właściwym czasie”. W dzisiejszych czasach jest on używany w prognozowaniu, inwestycjach, biznesie i manifestowaniu zmian w życiu.
QiMen to narzędzie dostępu do energii wszechświata. Skupia się ono na czerpaniu energii z otoczenia, aby pomóc użytkownikowi w tworzeniu rzeczywistości, której pragnie, i osiąganiu najlepszych wyników w jakimkolwiek obszarze jego życia.
Podczas warsztatów zapoznam Cię z Twoim osobistym Dżinem spełniającym marzenia oraz nauczę Cię jak się z nim efektywnie komunikować. W tym celu poznasz m.in. swój Pałac Przeznaczenia, rodzaje osobistych Bóstw oraz kilka innych energetycznych zależności, które ułatwią Ci manifestację rzeczy, osób i zdarzeń w swoim życiu wedle Twoich potrzeb. Poznasz również warunki, które należy spełnić, aby korzystanie z duchowego QiMen w życiu codziennym od razu przynosiło Ci pożądane rezultaty. Nauczysz się pracować ze swoją własną wibracją bez żadnych dodatkowych narzędzi. W efekcie zwiększysz moc własnej manifestacji w życiu.