Ruch kontemplacyjny

Warsztat uważności i świadomego ruchu 

Zapraszam na sesję uważności i medytacji w ruchu. Skierujemy świadomość ku naszym ciałom i na to, jak niezwykłym zjawiskiem jest poruszanie się w przestrzeni (wśród innych ciał!), gdy jesteśmy skoncentrowane, uważne i pozwalamy sobie na odczuwanie. W trakcie warsztatu będziemy wykorzystywać takie narzędzia jak świadomy ruch, świadomy oddech, praktykę uważności i ucieleśnioną medytację. Warsztat rozpocznie się rozgrzewką, i zakończy rozmową w trakcie, której będziemy mogły wymienić się wrażeniami i pomysłami na to, jak możemy wykorzystać doświadczenia z warsztatu w codziennym życiu.
Warsztat będzie okazją do:
– pogłębienia relacji z własnym ciałem
– zanurzenia się w praktyce uważności przez ciało i oddech
– praktykę świadomego oddechu
– praktykę świadomego ruchu
– praktykę ucieleśnionej medytacji
– relaksu i odprężenia
– znalezienia i opracowania inspiracji do wykorzystania w swoim codziennym życiu