RUCHEM RODU

Uzdrawianie rodowe w oparciu o szamanizm afrykański w tradycji Zulu i Amahlubi

Według szamanizmu afrykańskiego w tradycji Zulu i Amahlubi z RPA to, z czym spotykasz się w swoim życiu – troski, wyzwania, radości w konkretnych aspektach Twojego życia (np. praca, relacje, związki, finanse, cel życiowy, zainteresowania) jest połączone z tym, czego doświadczał w przeszłości Twój Ród. Przodkowie i Przodkinie i ich dziedzictwo energetyczne, które jest w Tobie, jest kapitałem do wzrastania w miłości i byciu sobą.

Twoi dziadkowie i babcie nawet wiele pokoleń wstecz również przechodzili przez podobne sytuacje jak Ty i radzili sobie wtedy jak mogli, w ramach swoich doświadczeń i przeżyć z dzieciństwa, tego jak zostali wychowani, tego, co sami odziedziczyli po swoich Przodkach i Przodkiniach. I te ICH CZĘŚCI SĄ W TWOJEJ PAMIĘCI KOMÓRKOWEJ. Sposób w jaki Ty reagujesz na konkretne sytuacje, doświadczenia, przed którymi stajesz pochodzą z Twojego Rodu – uzbierały się przez wiele pokoleń, jak mawiał Zygmunt Freud – „co umysł zapomniał, zapamiętało nasze ciało… na szczęście.”

Ból i cierpienie oraz potencjał i możliwości poruszają się w pamięci komórkowej rodziny od wielu pokoleń wstecz do czasu, kiedy ktoś jest gotowy je poczuć

To, co integrujesz i uzdrawiasz w sobie, to integrujesz i uzdrawiasz również w linii swojego Rodu. A ta integracja i uzdrowienie najczęściej dotyczy harmonizacji męskiej i żeńskiej energii w Tobie oraz przyjęcia i akceptacji rzeczy takimi, jakie są.

RUCHEM RODU to połączenie medytacji z wizualizacją, pracy energetycznej, Duchowości Tańca – praktyki ucieleśnienia i medytacji w ruchu, praktyki tradycji szamańskiej Zulu i Amahlubi z RPA, w tym tańca Sangoma i Buszmenów, dzięki którym tamtejsze plemiona łączą się z Przodkami i Przodkiniami prosząc o wsparcie siły i mocy potrzebnej w codzienności.

Obejrzyj film: tutaj.

Zapraszam na wykład I krótką praktykę uzdrawiania rodowego i “widzenia siebie oraz swoich Przodków i Przodkiń”.