SACRED WOMB BLESSING

Ceremonia dla Kobiet, błogosławienia swojego łona- centrum mocy i kreacji

Pomyśl przez chwilę o tym, że w Twoim ciele znajduje się świątynia życia, pulsujące centrum kreacji, wewnętrzny wszechświat, który – zgodnie z przekazami rdzennych kultur świata, łączy Cię z energią Matki Ziemi i Uniwersum. To Twoja macica, święte Łono, zwane też dolnym sercem kobiety.

Świadomy kontakt z tym niezwykłym miejscem w naszym ciele, daje możliwość połączenia się ze swoją kobiecą esencją, swoją mocą Kobiety. Kiedy obejmujesz świadomością to miejsce, to tak jakbyś wchodziła do ciemnej, tajemniczej jaskini pełnej skarbów  – czyli różnych aspektów Twojej kobiecości, jak również Twojej naturalnej mocy Kreacji.

Dzięki uczestnictwu w tej pięknej Ceremonii- warsztacie:

  • W bezpiecznej atmosferze, powrócisz do siebie- do swojej kobiecej esencji.
  • Połączysz świadomość ze swoim świętym centrum mocy i kreacji.
  • Aktywujesz swoją Moc – poczucie własnej wartości i wyjątkowości.
  • Obudzisz swoją energię kreatywną; to właśnie macica jest miejscem, dzięki któremu manifestujemy swoje twórcze pomysły.
  • Doświadczysz inspirującej i uzdrawiającej mocy kobiecego kręgu.

Niektóre narzędzia pracy: oddech, ruch, medytacja, twórcza wizualizacja, głos, koherencja serca.

Tę Ceremonię prowadziłam już dla setek kobiet z różnych narodowości, doświadcz jej i Ty ?!