Słowa mają moc – komunikacja

w oparciu o empatię

Warsztat „Słowa maja moc – komunikacja w oparciu o empatię”  da szansę uczestniczkom na przyjrzenie się komunikatom, które mogą nie sprzyjać budowaniu relacji. Stworzymy listę blokad komunikacyjnych, których świadomość pomaga nam być w kontakcie w drugą osobą. Co ważniejsze, nazwiemy takie sposoby komunikacji, które zbliżają ludzi. Będzie też szansa, by przetestować różne sposoby komunikacji w praktyce i zobaczyć, jak słowa mogą zmieniać odbiór komunikatu.

Ten warsztat jest dla Ciebie jeśli:

– chcesz lepszej komunikacji z bliskimi Ci osobami

– chcesz z odwagą umieć mówić o swoich potrzebach

– chcesz budować relacje oparte na współpracy i zaufaniu

– chcesz zwrócić większą uwagę na sposób, w jaki się nawykowo komunikujesz

Inspiracją dla tego warsztatu jest twórczość Marshalla Rosenberga, autora Porozumienia bez Przemocy (NVC, czyli Non-Violent Communication).