WARSZTATY

sobota 18.00 – 19.30  PORUSZENIA WODY Praktyka świadomego tańca i regulacji emocji (Więcej…)

niedziela 17.30 – 19.30 –  PORUSZENIA – praktyka świadomego tańca i regulacji emocji (Więcej…)

 

Tomasz Kudłacz

Terapia tańcem i ruchem, choreoterapia, analiza ruchu, regulacja emocji

Jestem tancerzem, andragogiem, czyli osobą zajmują się pozaformalną edukacją dorosłych oraz choreoterapeutą. Na co dzień wspieram ludzi terapeutycznie w ich rozwoju osobistym, duchowym i zawodowym oraz szkolę kadry różnych organizacji będąc trenerem kompetencji miękkich. Szkolenia psychologiczne i terapeutyczne z nurtów, które wykorzystują wrażenia sensoryczne, muzykę, ruch i taniec jako narzędzie zmiany sfery psychiczno-emocjonalno-społecznej poszerzyły moje doświadczenia związane z tańcem artystycznym i dały mi solidny fundament do pracy z regulacją procesów wewnętrznych w tańcu.

Prowadzę autorską praktykę PORUSZENIA, czyli praktykę świadomego tańca i regulacji emocji. Obecnie zgłębiam wiedzę i mądrość dotyczącą aspektów rodowych rdzennych ludów specjalizujących się w szamanizmie w tradycji Zulu i Amahlubi z Gór Smoczych w Republice Południowej Afryki. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na budowanie bezpiecznej relacji ze sobą w otoczeniu z innymi oraz podejściu skoncentrowanym na empatii. Prywatnie jestem spełnionym partnerem, kochającym karmić innych i zajmować się roślinnością.